РОПОТУСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20375, с. Ропотуха Уманський р-н., Черкаська обл.., тел.  9-73- 31

E-mail: ropotuha.sr@ukr.net                                         Код ЄДРПОУ 26261212

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Від 00.00. 2016 року.                                                       № 0-0/ VІІ

Про  встановлення акцизного податку

на 2017 рік з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів на 2017 рік

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213; підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215  розділу  УІ       Податкового кодексу України в редакції Закону України  ,,Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-УШ та  пункту 4 розділу П Прикінцевих положень  Закону України  ,,Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-УШ,

Ропотуська сільська рада 

ВИРIШИЛА:

            

             1. Встановити з 01.01.2017 року ставку акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5 відсотків від вартості реалізованого товару ( з податком на додану вартість)

            2.Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на офіційному сайті сільської ради та розмістивши  на дошці оголошень в приміщенні Ропотуської сільської ради.

 

      3.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійно діючу комісію сільської ради  з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Погребняк Г.А.).

 

          

 

Сільський голова                                             О.В.Затишняк