РОПОТУСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20375,вул..Центральна 4а с. Ропотуха Уманський р-н, Черкаська область, тел. 9-73-31

E-mail: ropotuha.sr@ukr.net                              код ЄДРПОУ  26261212

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 05 грудня 2019 року                                                                                                № 44

Про пропозицію щодо ініціювання

добровільного приєднання до

Ладижинської сільської територіальної

громади та її громадське обговорення 

 

На підставі частини 1 статті 5, частини 2 статті 81, пункту 31 розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту 20 частини 4 статті 42, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Пропоную ініціювати добровільне приєднання Ропотуської сільської територіальної громади Уманського району Черкаської області (села Ропотуха) до Ладижинської сільської об'єднаної територіальної громади Уманського району Черкаської області.
 2. Винести на громадське обговорення питання підтримки вказаної у пункті 1 цього розпорядження пропозиції та провести відповідно до Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Ропотуської сільської ради від 07 листопада 2019 року № 49-1/VІІ, громадське слухання серед жителів Ропотуської сільської територіальної громади – о 11годині 18 грудня 2019 року в приміщенні  Будинку культури за адресою: село Ропотуха, вулиця Центральна 4-А. Відповідальна особа – (секретар сільської ради) Стричук А.І.
 3. Після отримання протоколу громадського слухання включити до порядку денного ХХХХХ сесії VІІ скликання Ропотуської сільської ради питання про добровільне приєднання Ропотуської сільської територіальної громади Уманського району Черкаської області Черкаської області до Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади Уманського району Черкаської області.
 4. Секретарю сільської ради Стричук А.І. оприлюднити дане розпорядження у строк не пізніше як за три дні до громадського слухання шляхом розміщення на інформаційних стендах Ропотуської сільської ради та на офіційному веб-сайті Ропотуської сільської ради. 
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

        Сільський голова                                                                        О.В.Затишняк

 

 РОПОТУСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОПОТУСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20375, с. Ропотуха, Уманський р-н, Черкаська обл, тел. 9-73-31

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н  Я

Від 29 лютого  2016 року.                  с.Ропотуха                                       № 11

Про початок проведення в Ропотуській 
сільській раді перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади»,  п. 4 Порядку проведення достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»:
1.    Провести в Ропотуській сільській раді перевірку достовірностей відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо:
-    Головного бухгалтера сільської ради з 10 березня 2016 року;
-    Спеціаліста ІІ категорії землевпорядника , у разі призначення – не пізніше, ніж на третій день після призначення;
2.    Визначити Стричук Аллу Іванівну секретаря сільської ради відповідальною за проведення перевірки.
3.    Секретарю сільської ради Стричук А.І. у терміни визначені законодавством України 
-    Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Ропотуської сільської ради;
-    Ознайомлення особи, що підлягає перевірці, зі змістом цього        розпорядження;
-    Розміщення на офіційному веб-сайті Ропотуської сільської ради інформації про початок проходження перевірки призначеної особи, її заяви від 02.03.2016 року
-    Підготовку та подання до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження перевірки призначеною особою;
-    Оформлення належним чином завірених копій документів та підготовку запитів до відповідних органів для перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
-    Підготовку для подання сільському голові довідки про результати перевірки, передбачено Законом України «Про очищення влади»;
-    Приєднання матеріалів перевірки призначеної особи до особової справи, відносно якої проведено перевірку.
4.    Це розпорядження набуває чинності з дня опублікування на офіційному веб-сайті Ропотуської сільської ради.
5.    Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                          О.В. Затишняк

20375, с. Ропотуха, Уманський р-н, Черкаська обл, тел. 9-73-31

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н  Я

 

Від 15 лютого  2016 року.                  с.Ропотуха                                       № 4

 

Про перейменування вулиць села

Ропотуха Ропотуської сільської ради

         На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен «псевдонімів» фізичних осіб, ювілейних та святкових дат і дат історичних подій» (№ 4865 від 24.05.2012 року., Закону України «Про географічні назви».  Ураховуючи пропозиції депутатів, членів виконавчого комітету Ропотуської сільської ради та протоколів зборів жителів вулиць ( Леніна, Горького, Котовського, Комсомольська, Карла-Маркса), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Перейменувати назву вулиць розташованих на території Ропотуської сільської ради Уманського району Черкаської області в селі Ропотуха, а саме:
  1. вулицю Леніна на вулицю Центральна;
  2. вулицю Горького  на вулицю Молодіжна;
  3. вулицю Котовського на вулицю Дружби;
  4. вулицю Комсомольська на вулицю Зелена;
  5. вулицю Карла Маркса на вулицю Успенська.

 

2.     Головному бухгалтеру сільської ради в сільському бюджеті передбачити кошти для виготовлення табличок та схеми села з новими назвами вулиць.

3.     Доручити виконавчому комітету Ропотуської сільської ради надати інформацію щодо зміни назви вулиць до Черкаської філії ДП «Національні інформаційні системи»

4.     Секретарю сільської ради Стричук А.І. оприлюднити розпорядження  на інформаційному стенді сільської ради та на офіційному веб-сайті Ропотуської сільської ради.

5.     Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                     О.В.Затишняк